asdas
ცნობილი ადამიანები
განათლების სამინისტრო და პარლამენტი ვერ შეთანხმდნენ
პრობლემა
განათლების სამინისტრო და პარლამენტი ვერ შეთანხმდნენ

2014-10-21 12:50:00მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემასთან დაკავშირებით, რომელიც მასწავლებელთა სერტიფიცირების ალტერნატიულ მოდელს წარმოადგენს, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და პარლამენტის შესაბამის კომიტეტს შორის კონსენსუსი ვერ შედგა.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან დისკუსიისა და დებატების შემდეგ, პარლამენტმა გასული კვირის პლენარულ სხდომაზე, უწყების მიერ შემუშავებულ "ზოგადი განათლების შესახებ" კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. სამინისტრომ საკომიტეტო განხილვების დროს გამოთქმული შენიშვნების ნაწილი გაითვალისწინა, თუმცა კვლავ ძალაში რჩება და კანონპროექტში ჩაიწერა სქემა (რაც მანამდე მხოლოდ განმარტებით ბარათში იყო წარმოდგენილი), რომლის მიხედვით, მასწავლებლებს კომპეტენციისა და საქმიანობის შეფასების საფუძველზე შეიძლება მიენიჭოთ ოთხი სხვადასხვა სტატუსი – მენტორის, უფროსი მასწავლებელის, წამყვანი მასწავლებელის და პრაქტიკოსი მასწავლებელის სტატუსი.
პედაგოგთა ასეთი დაყოფა საპარლამენტო კომიტეტისთვის მიუღებელია. კომიტეტი მასწავლებელთა პოზიციების საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტში შესაძლოა ალტერნატიული საკანონმდებლო წინადადებებით გამოვიდეს. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, მზადდება ალტერნატიული ნორმების სამუშაო ვარიანტი, რომელიც ჯერ ოფიციალურად რეგისტრირებული არ არის და მასზე მსჯელობა არ გამართულა.
"განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროის წარმომადგენლებთან კომიტეტის წევრების სამუშაო შეხვედრისას კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ჩვენი პოზიცია, რომ მასწავლებელთა დაყოფა სამზე მეტ კატეგორიად ზიანის მეტს არაფერს მოიტანს. თითოეული კატეგორიისათვის წაყენებული მოთხოვნების ფორმალიზება უაღრესად რთული საქმეა და ამ მიმართულებით პროექტის ავტორების მხრიდან რამდენადმე სერიოზული შემოთავაზება ჩვენ ვერ დავინახეთ. ითქვა ისიც, რომ საჯარო სფეროში დამკვიდრებული ტრადიციებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილი იქნებოდა, რომ საჯარო სკოლაში დამკვიდრებულიყო მასწავლებლის სამი პოზიცია - წამყვანი მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი და მასწავლებელი - მსგავსად უნივერსიტეტებისა, სადაც არსებობს პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის პოზიციები. ყველაზე ლოგიკური იქნებოდა, ეს პოზიციები მასწავლებლებს კონკურსის წესით დაეკავებინათ. პროექტის ახალ რედაქციაში კვლავ არასაკმარისად არის ასახული სქემის არსი, რომ მასწავლებლებს კომპეტენციისა და საქმიანობის შეფასების საფუძველზე მიენიჭოთ ოთხი სხვადასხვა სტატუსი: მენტორი; უფროსი მასწავლებელი; წამყვანი მასწავლებელი; პრაქტიკოსი მასწავლებელი. როგორც უკვე ითქვა, ეს ჩვენთვის მიუღებელია. მიუღებელია ისიც, რომ არ არის დაზუსტებული, თუ ვინ ანიჭებს ამ სტატუსს და როგორი პროცედურით. თუ ჩვენ შემოვიღებთ სტატუსებს და არა პოზიციებს, მაშინ გამოვა, რომ საშუალო სკოლებში დავამკვიდრებთ წესს, რაზეც უმაღლეს სასწავლებლებში უარი ვთქვით", - ნათქვამია შენიშნების ფურცელში, რომელიც რედაქტირებულ კანონპროექტს ერთვის თან.
რაც შეეხება საკითხებს, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ კომიტეტის შენიშვნების საფუძველზე გაითვალისწინა, გაზრდილი ვაუჩერი და დაფინანსება მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში გაიცემა და არა მინისტრის ინდივიდუალური აქტის საფუძველზე.
გათვალისწინებულია ისიც, რომ მასწავლებელი, რომელიც წინასწარ პატიმრობაში ან გამოძიების ქვეშ იმყოფება, თანამდებობას აღარ დატოვებს, რადგან ეს წინააღმდეგობაში მოდის უდანაშაულობის პრეზუმპციის კონსტიტუციურ პრინციპთან. გათვალისწინებულია ისიც, რომ სამინისტროს არ ექნება მასწავლებლობის უფლების შეჩერების შესაძლებლობა. ეს ორი საკითხი პირველი მოსმენით მიღებული პროექტიდან ამოღებულია.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

კავშირი ტეგთან: პარლამენტი
დღის სიახლეები
რა მოსწონთ თქვენ მეგობრებს

Alternative content

1521592
1521792 online